Fest i Göteborg

I lokalen finn plats för ca25 pers

 

 live musik / karaoke

 

 

 

 

 lokalen kan abonneras för kickoff, företagsfest, födelsedagsfest mm

Boka tel:  031-13 20 60   /  0704-91 60 11